Om NiBS

Natteravnene i Bergen Sentrum er en frivilling organisasjon hvor edru voksne engasjerte mennesker i organisert form bryr seg om lokalsamfunnet. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige for å virke dempende på vold og skadeverk. Vi skal også bistå personer som ikke er istand til å ta vare på seg selv.

Natteravnene består av foreldre, single, pensjonister, unge - alle slags mennesker som har en fellesnevner at de bryr seg om samfunnet. Det er viktig å bry seg...være et godtmedmenneske, være tilgjengelige og utøve et positivt menneskesyn. Natteravnene skal ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg, og utøve varsom verbal konfliktløsning.

Natteravnenes mål er å gjøre sentrum veier, gater og smau trygge for alle aldersgrupper. Edru voksnes tilstedeværelse er med på å dempe rus-, volds-, og skadeverksproblematikken. Dette bevisstgjør innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om alvorlige forhold. Natteravnene utfører en naturlig og god kontakt mellom ungdom og edru voksne.