Ny styresammensetting

Årsmøte 2015 ga Natteravnene i Bergen sentrum en ny styresammensetting.  etter gårsdagens valg ble det innvalgt to nye vara Thorstein Ingebrigtsen og Roald Jønsson.

vara Gunn Garvik rykket opp til styremedlem

De to som gikk ut av styret valgte selv å ikke stille til gjenvalg

da ser styret i NiBs slik ut:

vara: Thorstein Ingebrigtsen

vara: Roald Jønsson

styremedlem Gunn Garvik

Styremedlem: Ellinor Nymark

Styremedlem Odd B. Henriksen

Nestleder Inger M. Lokøy

Leder Inga-Alice Næss Blaha